w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 5 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego