W sprawie:
zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022

Data uchwały:
2020-09-03

Numer uchwały:
XXIII/228/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
W terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego