W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Data uchwały:
2020-08-27

Numer uchwały:
XXIII/227/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z ocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego