W sprawie:
odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słubicach przy ul. Daszyńskiego

Data uchwały:
2020-08-27

Numer uchwały:
XXIII/223/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia