W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

Data uchwały:
2020-09-01

Numer uchwały:
XXIII/222/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia