W sprawie:
określenia średniej ceny jadnostki paliwa w Gminie Słubice w roku szkolnym 2020/2021

Data uchwały:
2020-08-27

Numer uchwały:
XXIII/221/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego