w sprawie zmiany zarządzenia nr 101/2020 z dnia 18 maja 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat