w sprawie ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność  Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu ustnym ograniczonym.