w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrachunkowy 2019 r.