w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słubice, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego