Oświadczenia majątkowe następujących osób:

Cholewczyński Grzegorz Marek - Przewodniczący RM w Słubicach  
Guzik Ewa Teresa - Wiceprzewodnicząca RM
Gołdyn Piotr Sławomir - Wiceprzewodniczący RM 

Baczyńska Krystyna 
Chustecka Ewa Katarzyna 
Dutkiewicz Waldemar 
Grabowski Józef Zbigniew 
Jasiewicz Bernard Antoni 
Mazurek Rafał Krzysztof 
Pakulska Agnieszka Wioletta 
Pietrzyk Alicja Renata 
Sadowski Jarosław Andrzej 
Skalniak Maria 
Szurka Daniel Aleksander 
Zalisz Piotr