Oświadczenia majątkowe następujących osób:

Aurelia Wolny -dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

Katarzyna Leśniak-Werwińska -dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

Monika Bugielska -dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

Dorota Kotuła -dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4