Oświadczenia majątkowe następujących osób:

Agata Kułaga - inspektor ds. ochrony środowiska  

Krzysztof Rogodziński - podinspektor ds. drogownictwa

Robert Słodownik -referent ds. ochrony środowiska