Oświadczenia majątkowe następujących osób:

Mariusz Olejniczak - burmistrz

Adriana Dydyna-Marycka zastępca burmistrza

Katarzyna Mintus-Trojan - sekretarz gminy

Rafał Dydak - skarbnik gminy