w sprawie ustalenia regulaminu wprowadzania przez najemców ulepszeń w lokalach należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Słubice