zmieniające Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Słubic z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Słubicach