w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu zabudowanego pawilonem handlowym oraz za pozostałe części wspólne