W sprawie:
zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

Data uchwały:
2008-10-30

Numer uchwały:
XXVI/246/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr XXIX/224/2012