W sprawie:
udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr V/40/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocnicznej gminy Słubice -sołectwo

Data uchwały:
2020-06-25

Numer uchwały:
XXII/208/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia