W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wawrzyniaka w Słubicach

Data uchwały:
2020-06-25

Numer uchwały:
XXII/200/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego