W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, na okres do 10 l;at oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.

Data uchwały:
2020-06-25

Numer uchwały:
XXII/199/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia