W sprawie:
określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali miszkalnymch i części nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Data uchwały:
2020-06-25

Numer uchwały:
XXII/195/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędwym Województwa Lubuskiego