W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022

Data uchwały:
2020-06-25

Numer uchwały:
XXII/194/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z wyjątkiem paragraf 1 pkt. 5 który wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2021 r.