W sprawie:
szczegółowych zasad p[onoszenia odpłatności za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słubicach

Data uchwały:
2020-06-25

Numer uchwały:
XXII/192/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego