W sprawie:
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na modernizację i przebudowę oczyszczlani ścieków na terenie Terminala Towarowego Odpraw Celnych w Świecku I etap

Data uchwały:
2020-06-25

Numer uchwały:
XXII/191/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia