W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za 2019 rok

Data uchwały:
2020-06-25

Numer uchwały:
XXII/188/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia