W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2019

Data uchwały:
2020-06-25

Numer uchwały:
XXII/187/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia