W sprawie:
upoważnienia Burmistrza Słubic do wystawienia i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Data uchwały:
2007-03-28

Numer uchwały:
V/34/07

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2007-03-28