w sprawie powołania Zespołu ds. inicjatywy lokalnej dotyczącego wniosku Grupy Nieformalnej Mieszkańców Osiedla Kwiatowego