w sprawie zmiany zarządzenia nr 185/2015 z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres 20 lat