w sprawie udzielenia zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności  nieruchomości wspólnej