INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

           Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.06.2020 r. w trakcie Wyborów Prezydenckich wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać pod bezpłatny numer alarmowy Straży Miejskiej 986, lub numer : 95 7372000 potrzebę dowiezienia do lokalu wyborczego w celu udziału w wyborach.
           Potrzebę bezpłatnego transportu osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać od 16.06.2020 r. lub w dniu wyborów.  Dowóz do lokali wyborczych  Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą realizować według kolejności zgłoszeń.