W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie powołania Wspólnej Komisji Intergarcji Europejskiej Rad Miejskich w Słubicach i Frankfurcie n/O

Data uchwały:
2020-05-28

Numer uchwały:
XXI/182/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia