W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022

Data uchwały:
2020-05-28

Numer uchwały:
XXI/177/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego