W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Data uchwały:
2020-05-28

Numer uchwały:
XXI/*176/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem 1 maja 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego