W sprawie:
określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycjnych służących ochronie środowiska

Data uchwały:
2020-05-28

Numer uchwały:
XXI/175/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upłwyie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego