W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

Data uchwały:
2020-05-28

Numer uchwały:
XXI/174/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego