W sprawie:
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Data uchwały:
2020-05-28

Numer uchwały:
XXI/173/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
PO upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego