w sprawie udzielenia zgody na zmianę wysokości udziału we współwłasności  nieruchomości wspólnej