w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Słubice przeznaczonego do oddania w najem na okres do 5 lat w formie przetargu ustnego ograniczonego