w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 164/2019 Burmistrza Słubic z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice