w sprawie wskazania osoby do składu Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice