w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19