W sprawie:
skargi na sposób zajęcia się wnioskiem skarżącej

Data uchwały:
2020-04-24

Numer uchwały:
XX/168/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia