w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice,

przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat