w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu zabudowanego pawilonem
handlowym oraz za pozostałe części wspólne