Oferta na realizację zadania publicznego pn.:'' Pomnik Przyrody przy Wodnej", złożona przez Fundację Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach.