Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, WKO.6220.3.2018.AK