W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienia od przetargowego trybu ich zawarcia

Data uchwały:
2020-02-27

Numer uchwały:
XIX/155/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia