W sprawie:
przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Słubice na lata 2020-2023

Data uchwały:
2020-02-27

Numer uchwały:
XIX/151/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego